Náš společný prostor pro umění

 

Částka, kterou vkládáte do umění prostřednictvím našeho Design Shopu v umění zůstává a podporuje chod Kunsthalle Praha. Společně vytváříme prostor, ve kterém se česká umělecká scéna setkává s tou světovou, prostor ve kterém se můžeme skrze umění vzdělávat a navzájem obohacovat o nové myšlenky a vjemy. Program v Kunsthalle je koncipovaný pro širokou škálu publika, tak aby každý z vás našel něco, čím si zpříjemní odpoledne. Kromě hlavní části, kterou jsou výstavy a vzdělávací programy můžete zavítat i na koncerty, kina, workshopy a další připravované akce.

Už víte, kdy nás navštívíte příště?  www.kunsthallepraha.org

 

Více o programu Kunsthalle Praha


Vzdělávací programy: jako jedna z klíčových aktivit Kusthalle Praha se snaží zprostředkovat vnímání současného umění jako partnera v každodenním životě, který otevírá nové obzory, nabádá ke kladení otázek a také napomáhá porozumění světa kolem nás. Vzdělávání nabízí bohaté spektrum způsobů, jak vtáhnout širokou veřejnost do témat výstav a sbírky Kunsthalle pomocí programů naživo či online.
Více na:  www.kunsthallepraha.org/vzdelavani


Výstavy: vytváříme program, v němž se moderní a současné umění propojuje s literaturou, hudbou, filmem, vědou a architekturou. Naší ambicí je reflektovat svět, v němž žijeme skrze díla etablovaných i začínajících umělců. Oceňujeme pluralitu názorů, zajímají nás mezioborové a mezigenerační přesahy, stejně jako důležité sociální a kulturní otázky naší doby. Záleží nám na propojování komunit, které se vůči sobě uzavírají v sociálních bublinách, i na rozvoji empatické a tolerantní společnosti. 
Více na:  www.kunsthallepraha.org/vystavy